Вчена рада
Чирков Олександр Юрійович
чл.-кор. НАН України, д.т.н., в.о. директора Інституту голова Вченої ради
Кучер Микола Кирилович
д.т.н., пров. наук. співр. відділу, заст. голови Вченої ради
Тарасовська Світлана Олександрівна
к.т.н., в.о. уч. секретаря Інституту вчений секретар Вченої ради
Матвєєв Валентин Володимирович
акад. НАН України, гол.наук.співроб. відділу
Харченко Валерiй Володимирович
акад. НАН України, член Президії НАН України
Скрипченко Володимир Iванович
к.т.н., заст. дир-ра Інституту з наук. роботи
Котляренко Андрій Аркадійович
к.т.н., заст. дир-ра Інституту з наук. роботи
Буйських Костянтин Павлович
к.т.н., завідувач відділу
Герасимчук Олег Миколайович
д.т.н., завідувач відділу
Деркач Олег Леонідович
к.т.н., завідувач відділу
Долгов Микола Анатолійович
д.т.н., пров.наук.співроб. лабораторії
Кондряков Євген Олександрович
к.т.н., завідувач відділу
Кравчук Леонід Васильович
д.т.н., пров.наук.співроб. відділу
Налімов Юрій Степанович
к.т.н., голова профкому
Писаренко Георгій Георгійович
д.т.н., пров. наук. співр. відділу
Савченко Кирило Валентинович
к.т.н., голова Ради молодих вчених
Цибаньов Георгій Васильович
д.т.н., пров. наук. співр. відділу