Міжнародні наукові зв’яки

 

Інститут в рамках розвитку наукових напрямків досліджень здійснює міжнародне наукове і науково-технічне співробітництво з провідними міжнародними науковими організаціями та науково-дослідними інститутами. Для цього використовуються сучасні форми і методи такого співробітництва: участь у роботі міжнародних наукових організацій; угоди і протоколи співробітництва  із зарубіжними партнерами; гранти на виконання спільних наукових досліджень; публікація статей в міжнародних виданнях; участь в роботі міжнародних наукових форумів та семінарів, робочих груп; обмін науково-технічною інформацією. 

 

1.     Участь у роботі міжнародних наукових організацій.

 

Інститут є членом таких наукових організацій:

-        Міжнародного товариства з діагностичного контролю  технічного стану (International Society for Condition Monitoring - ISCM) (Велика Британія) в статусі члена по взаємодії №LM0021 (Liaison Member № LM0021), що підтверджується  Сертифікатом;

-        Міжнародного інституту вібрацій та акустики (The International Institute of Acoustics and Vibration) (США);

-        Гуандунського союзу з міжнародного науково-технічного співробітництва з країнами СНД (Guangdong Union for International Scientific and Technical Cooperation with CIS countries) (КНР).

 

Провідні  вчені  Інституту є членами  міжнародних наукових організацій:

-         європейського товариства цілісності конструкцій (European Structural Integrity Society- ESIS)  - акад. НАН України В.Т.Трощенко, акад. НАН України В.В.Матвєєв, акад. НАН України В.В.Харченко, чл.-кор.  НАН України В.О.Стрижало;

-         національної ради України з машинознавства, яка входить до Міжнародної федерації з теорії машин та механізмів (International Federation for the Theory of Machines and Mechanisms) – акад. НАН України В.В.Матвєєв, чл.-кор. НАН України В.О.Стрижало, проф.. А.П.Зіньковський;

-         технічного комітету  "Надійність машин і механізмів", який входить до Міжнародної федерації з теорії машин і механізмів (International Federation for the Theory of Machines and Mechanisms) -  д.т.н. Г.В.Цибаньов;

-         американського хімічного товариства (American Chemical Society – ACS) – д.т.н. Г.А.Гогоці;

-         почесний професор  Північно-Західного політехнічного університету (м. Сіань, Китай) - д.т.н. Б.А.Ляшенко.

 

Вчені Інституту є членами  редколегій закордонних науково-технічних журналів:

-         Structural Integrity (видавництво "Emerald", Велика Британія) - акад. НАН України В.Т.Трощенко;

-         Mechanika (Литва) акад. НАН України В.Т.Трощенко;

-         Material Science and Technology  (Болгарія) - акад. НАН України В.Т.Трощенко;

-         Механика машин, механизмов и материалов (Республіка Білорусь) - акад. НАН України В.Т.Трощенко;

-         Известия ВУЗов. Ядерная энергетика ( РФ) - акад. НАН України В.В.Харченко. 

 

2.           Угоди і протоколи про співробітництво із зарубіжними установами:

·        Велика Британія - Манчестерський  університет (The University of Manchester) та Технологічний інститут Вессекса (Wessex Institute of Technology);

·        ФРН - Інститут заводської експлуатації та автоматизації Фраунгофера (Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation);

·        Польща Інститут  технологій військово-повітряних сил МО Польщі (Air Force Institute of Technology), Інститут  проточних машин імені Роберта Шевальського Польської академії наук (Szewalski Institute of  Fluid-Flow Machinery of the PAS) та Білостоцький університет технологій (Bialystok University of Technology);

·        Чехія – Інститут ядерних досліджень АН Чеської республіки (ÚJV Řež, a. s.) та Інститут термомеханіки АН Чеської Республіки (Іnstitute of Thermomechanics of Sciences of the Czech Republic);

·        Угорщина - Інститут прикладних досліджень систем логістики й виробництва ім. Бай Золтана (Bаy Zoltan Institute for Logistics and Production Engineering);

·        Хорватія - Хорватське металургійне товариство (Croatian Metallurgical Society); 

·        Болгарія - Інститут металознавства Болгарської академії наук (Institute of Metal Science of the Bulgarian Academy of Sciences);

·        Японія - Національний інститут матеріалознавства (National Institute of Materials Science);

·        КНР – Інститут дослідження матеріалів та металів АН КНР ( Institute for Materials and Metals Research  Academy of Sciences of the People's Republic of China), Північно-західний політехнічний університет (Northwestern Polytechnic University) та Північно-західний науково-дослідний інституті кольорових металів (Northwest Research Institute of Non-Ferrous Metals);

·        Індія - фірма “Bangalore Integrated System Solution (P) Ltd.” (BISS);

·        Литва - Каунаський технологічний університет (Kaunas University of  Technology);

·        Республіка Бєларусь - Інститут надійності машин НАН Бєларусі. 

 

3.     Участь у виконанні міжнародних проектів.

Рішенням Президії НАН України Інститут визначено виконавцем ряду пілотних проектів за робочим пакетом №3 «Пілотні проекти з переносу технологій в дослідженнях Європейський Союз - Україна в галузі авіації  (EU- UA aviation research knowledge transfer pilot projects)» проекту AERO-UA програми ЄС «Горизонт 2020» («Horizon 2020»), спрямованого на стратегічну цільову підтримку співробітництва України та ЄС з досліджень в галузі авіації, в якому Національна академія наук України є учасником консорціуму.

На даний час іноземні учасники – партнери проекту AERO-UA визначили Інститут виконавцем таких пілотних  проектів за робочим пакетом №3:

 - 3.2а «Системи контролю стану авіаційних двигунів» («Engine health management system»), лідером якого є TECPAR member ITWL (Польща);

 - 3.3а «Виробництво з’єднань» («Manufacturing joints»), лідером якого є Інститут заводської експлуатації та автоматизації Фраунгофера (Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation) (ФРН);

- 3.3б «Виробництво складних конструктивних елементів в авіаційній галузі» («Manufacturing aerospace composite structures»), лідером якого є Манчестерський  університет (The University of Manchester) (Велика Британія).

 

4.     Видавнича діяльність, обмін науково-технічною інформацією та участь в роботі міжнародних наукових форумів.

Інститут видає (з 1969 р.) Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми міцності» з періодичністю на даний час шість випусків на рік накладом 320 примірників. Журнал перекладається англійською мовою і видається в США видавництвом Springer під назвою «Strength of materials», реферуються у міжнародних наукометричних базах Web of Science і Scopus та має за 2017 рік імпакт-фактор 0,522 і займає за цим показником 8 місце серед науково-технічних журналів України.

Інститут постійно обмінюється науково-технічними виданнями (монографії, журнали, препринти, копії статей, рекламні проспекти) з організаціями, з якими співробітничає, та окремими вченими різних країн, зокрема Болгарії, Великої Британії, КНР, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, США, Угорщини, Хорватії, Чехії, Індії, Японії.  

Обміну науково-технічною інформацією сприяють візити до Інституту іноземних учених: 
 

 

Рік Кількість вчених
Країна
1
2
3
2010
18
США, Велика Британія, Угорщина, Індія, Нідерланди, Польща, Франція, Чехія, Латвія, ФРН
2011
6
КНР, Нова Зеландія, ФРН, Чехія
2012
20
Чехія, Болгарія, Угорщина, Іспанія, США, КНР, Японія
2013
11
Австрія, Чехія, Індія, КНР, США
2014
1
Чехія
2015
9
США, Чехія, Туреччина, Індія
2016
7
ФРН, Велика Британія, Чехія, Болгарія
2017
3
Польща, Велика Британія, КНР
2018
8
Польща, Індія, КНР
 

Публікаційна активність вчених Інституту у зарубіжних виданнях та участь в міжнародних наукових форумах:

Рік 
Кількість статей
Участь в міжнародних наукових форумах
Кількість вчених
Країна

 

1
2
3
4
2010
21
4
Нідерланди, Чехія,  Словаччина, Канада, Хорватія
2011
20
4
Австрія, Чехія, Бразилія, РФ
2012
18
4
РФ, Польща, Хорватія, Туреччина
2013
22
4
Литва, Чехія, Нідерланди
2014
17
8
Норвегія, Хорватія, Корея, США, КНР, ФРН
2015
17
2
КНР, Франція
2016
15
7
Греція, Канада, КНР
2017
11
3
Канада, Польща, ФРН, КНР
2018
 
5
Японія, КНР, Велика Британія