Центр механічних випробувань і сертифікації

При Інституті проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України з 1998 р. функціонує Центр механічних випробувань і сертифікації матеріалів та елементів конструкцій, акредитований у НААУ на компетентність в галузі проведення механічних випробувань для визначення характеристик матеріалів та несучої спроможності конструкцій відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

У Центрі є атестоване випробувальне устаткування для визначення механічних властивостей матеріалів у широкому діапазоні температур при статичному, циклічному і ударному навантаженнях, вимірюванні твердості різними методами.

Центр проводить сертифікаційні випробування наступних видів продукції:
- Прокат чорних і кольорових металів, у т.ч. листовий;
- Труби і трубно-оболонковi конструкції;
- Пластмаси і композиційні матеріали;
- Синтетичні стрічки і канати, а також індивідуальні засоби захисту для верхолазних робіт.

Універсальна сервогидравлiчна машина ІNSTRON 8802

Машина ІNSTRON 8802 забезпечує випробування на розтяг, стиск, згин. Вона має кліматичну камеру і високотемпературну піч із широким набором захватiв і пристосувань для затиску зразків різних типів і деталей при статичних та циклічних випробуваннях у діапазоні температур від мінус 150ºС до плюс 1000ºС. Осьова деформація зразків виміряється екстензометрами, спеціально призначеними для роботи в умовах кріогенних, підвищених та високих температур.

   Випробувальне зусилля   до 25 кН
   Хід штока, що навантажує   до 50 мм
   База виміру екстензометрiв    вiд 10 до 50 мм
   Температура випробувань   кiмнатна
   Похибка вимірювання зусилля і деформації   не бiльше 1%

Універсальна сервогiдравлiчна машина Instron 1126

Машина Іnstron 1126 забезпечує статичні випробування на розтяг, стиск і згин, а також малоциклову втому при кімнатній температурі.

   Максимальне випробувальне зусилля   до 200 кН
   Швидкість переміщення активного захвата    вiд 0,01 до 200 мм/мин
   База  вимірювання екстензометров    вiд 10 до 50 мм
   Температура випробувань   кiмнатна
   Похибка  вимірювання зусилля і деформації   не бiльше 1%

Випробувальна машина 1246Р 2/2300

Випробувальна машина 1246Р 2/2300 призначена для випробувань на розтяг в умовах підвищених і високих температур у вакуумі.

   Діапазон випробувальних зусиль   вiд 0,2 до 20 кН
   Припустима похибка від максимального значення діапазону   ±2%
   Діапазон  вимірювання деформацій   вiд 0,2 до 20 мм
   Припустима похибка від максимального значення діапазону   ±2%
   Температура випробувань   вiд 20 до 1500 ºС
   Припустима похибка регулювання температури   вiд ± 5 ºС до ± 12 ºС
   Динамічний вакуум   не гірше 0,0007 Па

В розпорядженні Центру є також слідуюче випробувальне обладнання:

Назва обладнання
Призначення
   Машина універсальна випробувальна УЕ20   випробування на втому
   Універсальна випробувальна машина ZD-40   випробування на розтяг і стиск
   Пульсатор високочастотный Вiброфор   випробування на втому
   Випробувальна машина КМ-50-1   випробування на крутіння
   Випробувальні машини АИМА-5-2   випробування на повзучість і тривалу міцність
   Вібраційний електродинамічний стенд ВЛ-3   випробування на втому
   Стенд статичних випробувань на міцність ВІСТ-5(15)   випробування на розтяг
   Розгінний стенд   випробування на руйнування при обертанні
   Агрегат циклічного тиску ЦДС   випробування на міцність
   Газодинамiчний стенд   випробування на термовтому, термостійкість і
   високотемпературну корозію

Центр укомплектований кваліфікованими фахівцями, у тому числі вищої кваліфікації (доктори і кандидати наук), із числа співробітників Інституту проблем міцності НАН України, що має більш ніж 40-літній досвід роботи в області випробувань матеріалів і елементів конструкцій. Для виготовлення зразків і оснащення, необхідного для виконання випробувань, в Інституті є виробнича база.

Центр проводить консультації в області механіки матеріалів і міцності конструкцій при різних умовах температурно-силового навантаження.

Керівник Центра
КОНДРЯКОВ Евген Олександрович,
кандидат технiчних наук.


Адреса: 01014, г. Київ-14, ул. Садово-Ботанічна (Тимірязєвська), 2.
Iнститут проблем мiцностi iм. Г.С.Писаренка НАН України,
тел. +38 044 281-63-55