Дослідження
Основні наукові напрямки:

- граничний стан i критерiї мiцностi матерiалiв i конструкцiй;
- розрахунковi й експериментальнi методи дослiдження напружено-деформованого стану;
- механiка руйнування й живучiсть конструкцiй;
- коливання неконсервативних механiчних систем.
Вчені Iнституту зробили вагомий вклад в розвиток теоретичних i экспериментальных досліджень, спрямованих на встановлння критеріїв міцності і підвищення несучої здатності матеріалів та елементів конструкцій стосовно до новітніх областей техніки.